Jestem terapeutką i pedagogiem. Absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadam również licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej.

      Ukończyłam szkolenia dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą, jak również z osobami ze spektrum autyzmu oraz z ich otoczeniem społecznym, a takżze szkolenia z zakresu pomocy osobom pod wpływem substancji psychoaktywnych.

       Mam doświadczenie w pracy z osobami ze społeczności LGBT, osobami upośledzonymi umysłowo oraz młodzieżą w zakładzie poprawczym. 

  Obecnie pracuję w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzę poradnictwo oraz terapie indywidualne dla dzieci, nastolatków i osób dorosłych. 

   Pracuję w oparciu o podejście integracyjne (systemowo-ericksonowskie), łącząc ze sobą również elementy TSR(terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach), terapii Gestalt oraz pracy z ciałem ( w oparciu o typologię charakterów Lowena i Johnssona).

     Aktualnie jestem uczestniczką akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pięcioletniego kursu psychoterapii realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutami Psychoterapii w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu. 

 

blanka parnak terapia

Materiały zawarte na stronie www.blankaparnak.pl są chronione w szczególności prawem autorskim zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.). Kopiowanie, przetwarzanie oraz w szczególności rozpowszechnianie, reprodukowanie, dystrybuowanie, publikowanie, ściąganie, wyświetlanie, wysyłanie pocztą elektroniczna lub przekazywanie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów opublikowanych na w/w stronie w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Dozwolone jest natomiast wykorzystanie fragmentów tekstów na prawach cytatu na zasadach określonych przepisami prawa.